Teoria oraz Podstawy Wiedzy o Muzyce

Gamy ♫ - W muzyce w utworach muzycznych obowiazuja prawa harmonii polegajace na stosowaniu gamy durowej i trzech gam molowych. Muzyczne Gamy moga zaczynac sie od dowolnego dzwieku pzyjmujac jego nazwe. Zakres tych dzwiekow obejmuje wszystkie oktawy. W jednej oktawie jest to siedem roznych dzwiekow zwanych stopniami gamy.
Gama durowa ♫ - inaczej nazywana majorowa. Dzwieki tej gamy sa na ogol oddalone o caly ton, tylko miedzy trzecim i czwartym oraz siodmym i osmym stopniem wystepuja poltony. Elementarna gama durowa jest gama C-dur. W jej sklad wchodza dzwieki: c,d,e,f,g,a,h,c (poltony pomiedzy e i f, oraz h i c),nazywane takze: do,re,mi,fa,sol,la,si,do.
Gama molowa ♫ - zwana minorowa, ma jeden polton miedzy drugim i trzecim muzycznym dzwiekiem. Polozenie drugiego jest rozne - sa trzy rodzaje gam molowych. Elementarna tonacja molowa to a-moll:

- naturalna: a,h,c,d,e,f,g,a (poltony pomiedzy h i c, oraz e i f)

- harmoniczna: a,h,c,d,e,f,gis,a (poltony pomiedzy h i c,e i f, oraz gis i a)

- melodyczna: a,h,c,d,e,fis,gis,a (grana w gore); a,g,f,e,d,c,h,a (grana w dol)

Pasazem - nazywamy wystepujace po sobie: pierwszy, trzeci i piaty dzwiek gamy durowej lub molowej

Gama chromatyczna - jest to gama, ktorej dzwieki oddalone sa od siebie o polton (dwanascie dzwiekow w jednej oktawie).

Gamy rozbiezne - polegaja one na zmianie kierunku na przeciwlegly tak, ze lewa reka w centralnej czesci gamy biegnie ku niskim dzwiekom a prawa ku wysokim... po osiagnieciu szczytu rece wracaja do pierowtnej postawy i gama jest kontynuowana.

Klawisze Oktawy

Klawisze na klawiaturze podzielone sa na zespoly po 12, w tym 7 bialych i 5 czarnych. Te zespoly zwane sa oktawami. Nasze oktawy maja swoje okreslone nazwy. Najnizsza z nich (tj. trzy najnizsze dzwieki instrumentu) nosi nazwe subkontra i jej dzwieki sa oznaczane przez podwojne podkreslenie. Nieco wyzsza oktawa nosi nazwe kontra (dzwieki sa podkreslane raz), nastepnie wyrozniamy: oktawa wielka (dzwieki pisane wielkimi literami), mala (dzwieki pisane malymi literami), razkreslna (dzwieki pisane z indeksem 1, np. a1) i tak az do pieciokreslnej, ktora w klasycznej klawiaturze reprezentuje tylko jeden najwyzszy dzwiek (c5).

Muzyczne Interwaly

Interwaly to odleglosci miedzy dwoma dzwiekami, czyli roznica ich wzajemnej wysokosci (tj. iloraz czestotliwosci). Poszczegolne interwaly maja swoje wyznaczone nazwy. Oto 12 najmniejszych (Przyjmujemy, ze wszystkie interwaly jako nizszy dzwiek maja c, naturalnie wszystkie te interwaly moga sie "zaczynac" od dowolnych dzwiekow mozemy takze stosowac kombinacje przewrotow ).


Dzwieki :: Przypisany Interwal
c :: cis - sekunda mala
c :: d - sekunda wielka
c :: dis - tercja mala
c :: e - tercja wielka
c :: f - kwarta
c :: fis - tryton
c :: g - kwinta
c :: gis - seksta mala
c :: a - seksta wielka
c :: b - septyma mala
c :: h - septyma wielka
c :: c1 - oktawa


.:: Menu ::.

Site Arrow Cord Home Site

Site Arrow Cord Teoria Muzyki

Site Arrow Cord TBF Kalisz

Site Arrow Cord Pianino Online

Site Arrow Cord Strojenie Pianin

.:: Links ::.

Site Arrow Cord Fortepian Opis

Site Arrow Cord FREE Karaoke

Site Arrow Cord Instrumenty VST

Site Arrow Cord Free Sample

*** Bestof ***

.:: KVRAudio ::.

WWW.PIANINO.XMC.PL

Copyright by TBF All Rights Reserved